For et medie-engasjement!

Av Tone Haugstvedt, på utveksling hos Høyskolen i Dalarna.

Som mediastudent på utveksling må jeg si at Sverige virkelig har levert når det kommer til studentengasjement.

Det første som møtte meg i løpet av de  to første ukene var en haug med engasjerte studenter som tok oss nye studenter varmt i mot. Enten du var fra Norge, Canada, Italia eller Sverige fikk jeg følelsen av at de allerede etablerte studentene jobbet hardt for at vi skulle få en bra start.

I løpet av intro-ukene ble vi presentert for alle mulighetene vi hadde til å engasjere oss, og mediaengasjementet imponerte meg virkelig.

Mediahuset de har på Høyskolen Dalarna er mye større enn på UiS, og det var spennende å være en del av et så stort mediemiljø. Skolen kunne by på mange filmnerder som hadde samlet seg i sin egen filmforening.

Her kunne man melde seg inn og være med på å bestemme hvilke filmer som skulle vises på de ukentlige kinovisningene. Det ble også arrangert dokumentarkvelder som resulterte i gode diskusjoner og samtaler etter filmen.

 

De hadde også studentradio for alle som likte å lage podkast eller sende live radio. I løpet av semesteret hadde de et stort prosjekt som kan sammenlignes med P3-aksjonen. De jobbet hardt med å planlegge et opplegg for å sende direkte radio en hel uke sammenhengende, med et mål om å samle inn penger til et veldedig formål.

De fikk musikere og gjester til å stille i studio, og alle som var involverte jobbet frivillig. Jeg og to av mine svenske venner meldte oss på som verter en av dagene og dette var veldig moro, i tillegg til at det føltes godt å bidra.

Hvis interessen var innen TV-produksjon hadde de en student-TV-forening som produserte en direktesending ca. en gang i måneden. Det var et veldig inkluderende miljø, med fokus på at vi kan lære av hverandre. Vi møttes en gang i uka for å planlegge hver sending og her ble alle ideer møtt med positive tilbakemeldinger. I løpet av semesteret kunne du velge hva du ville gjøre på de ulike sendingene og kunne lære mye om både kamera, lys og lyd.

Med tanke på at Falun er en mindre by, med et mindre universitet enn Stavanger ble jeg positivt overrasket over hvor stort engasjement som møtte meg dette semesteret. Og spesielt innenfor mediamiljøet.

Mer informasjon om utveksling på Fjernsyns- og multimedieproduksjon, sjekk nettidene til uis.no/multimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *